Butterflies
Large (Cabbage) White, <i>Pieris brassicae</i>, Family Pieridae (Wild in UK)
Painted Lady, <i>Vanessa cardui</i>, Family Nymphalidae (Wild in UK)
Gatekeeper, <i>Pyronia tithonus</i>, Family Nymphalidae (Wild in UK)
Small Tortoiseshell, <i>Aglais urticae</i>, Family Nymphalidae (Wild in UK)
Meadow Brown, <i>Maniola jurtina</i>, Family Nymphalidae (Wild in UK)
Blue Morpho, <i>Peleides limpida</i>, Morphidae (Stratford Butterfly Farm)
(Stratford Butterfly Farm)
(Stratford Butterfly Farm)
(Stratford Butterfly Farm)
Tree Nymph, <i>Idea leuconoe</i>, Danaidae, Philippines (Stratford Butterfly Farm)
Malachite, <i>Siproeta stelenes</i>, Family Nymphalidae (Stratford Butterfly Farm)
Malachite, <i>Siproeta stelenes</i>, Family Nymphalidae (Stratford Butterfly Farm)
Clouded Mother of Pearl, <i>Salamis anarcardii</i> (Stratford Butterfly Farm)
Clouded Mother of Pearl, <i>Salamis anarcardii</i> (Stratford Butterfly Farm)
Owl Butterfly, <i>Caligo eurilochus</i>, Brassolidae (Stratford Butterfly Farm)
(Stratford Butterfly Farm)
(Stratford Butterfly Farm)
(Stratford Butterfly Farm)
Sara Longwing, <i>Heliconius sara</i>, Family Nymphalidae (North Anston Butterfly House)
Broad-tipped Clearwing, <i>Pteronymia cotytto</i>, Family Ithomiinae